Từ khóa: lái xe trong đường làng

Hướng dẫn lái xe ô tô đường làng

Hướng dẫn lái xe ô tô đường làng

1. Cần tham quan trước Kinh nghiệm đi vào đường làng là bạn nên nhờ người đi bộ tham quan trước, xem thử chất lượng mặt đường tốt hay xấu, rộng hay hẹp, có thể quay đầu không, có khoảng