Từ khóa: thủ phạm

Thủ phạm gây ảnh hưởng tới lớp sơn ô tô

Thủ phạm gây ảnh hưởng tới lớp sơn ô tô

1. Bọ: Mùa xuân và mùa hè là hai mùa có nhiều các con bọ bám hay làm tổ trên kính lái và cản trước. Lâu ngày, axit từ những con côn trùng này có thể ăn mòn lớp sơn